top of page

COBERTUTA

Tots els donatius recaptats seran destinats a les escoles participants amb l'objectiu de beneficiar els estudiants amb majors necessitats i contribuir al seu aprenentatge i desenvolupament integral. Això inclou cobrir serveis escolars fora de l'horari lectiu, com activitats extraescolars, colònies i sortides d'un dia, material escolar i suports necessaris per al reforç educatiu que el centre requereixi.

Educació

Proporcionar els recursos necessaris a les escoles per a l'adquisició de material escolar durant el curs i per oferir suport als infants que requereixin reforç en el seu procés d'aprenentatge.

Reforç Escolar

Lleure

Per aconseguir un desenvolupament integral òptim durant la seva etapa d'aprenentatge, l'infant requereix complementar l'àrea curricular amb experiències socials, culturals, lúdiques i esportives fora de l'entorn escolar.

Amb la vostra participació, col·laborarem i treballarem perquè tots els infants tinguin l'oportunitat de gaudir del màxim d'experiències dins i fora de l'aula.

Experiències

Recursos

Necessitats personalitzades

El centre educatiu o un grup de classe pot presentar necessitats especials amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge dels seus infants. Estudiarem com podem abordar aquesta necessitat mitjançant col·laboracions i recursos adients.

bottom of page