top of page

PROGRAMA  +SOMRIURES

Més Somriures programa educatiu musical de participació escolar, amb el propòsit d'orgnitzar la gala Sumem Somriures en defensa de l'educació inclusiva, amb l'objectiu de recaptar recursos per a l'alumnat amb situacions socioeconòmiques desfavorides i en risc d'exclusió.

Educació

Donar cobertura a les escoles en material escolar necessari durant el curs o el reforç que l'infant pugui necessitar per assumir el seu aprenentatge.

Reforç Escolar

Lleure

Per un òptim desenvolupament integral en la seva etapa d'aprenentatge, l'infant necessita complimentar l'àrea curricular, amb experiències socials, culturals, lúdiques i esportives fora de l'aula.

Amb la vostra participació, ajudarem i treballarem perquè tots els infants puguin realitzar colònies, sortides i activitats extraescolars. 

Experiències

Recursos

Necessitats personalitzades

El centre educatiu o un grup classe, pot tenir alguna necessitat especial per afavorir l'aprenentatge dels seus infants, estudiarem com i amb quines col·laboracions, podem millorar aquesta necessitat

bottom of page