top of page

Les donacions rebudes tindran un afecte local, cada ciutat fa la seva gala i les col·laboracions i donatius, aniran destinades a les escoles de cada ciutat participant. La recaptació rebuda la donarem en forma de beques en serveis a l'escola per afavorir a l'alumnat en situació d'exclusió social. 

Les vostres donacions són clau per a portar a terme el nostre propòsit, aconseguir recursos/diners per a donar suport a les escoles en la implementació del decret d'inclusió, som una societat diversa i la nostra voluntat és donar resposta a aquestes necessitats no resoltes. 

En l'actualitat els centres educatius, es troben en situacions d'emergència per atendre a l'alumnat amb diversitat de necessitats, per aquest motiu demanem la vostra implicació en ajudar-nos a facilitar recursos a aquells que ho necessiten, perquè tinguin les oportunitats necessàries per assolir el seu desenvolupament integral i millorar la seva seguretat i autonomia per potenciar els seus propòsits de futur. El desenvolupament integral de l’infant recau en la suma dels aprenentatges funcionals i significatius que venen marcats per l’ensenyament curricular, acompanyats amb el desenvolupament de les capacitats que segueix un camí diferent per a cada infant, uns valors i multitud d’experiències vinculades amb el lleure i activitats extracurriculars. Creiem que els infants i joves han d’experimentar aprenentatges i desenvolupar-se personalment més enllà de l’aula amb independència de l’edat, les capacitats o les circumstàncies.

 

L'èxit d'un òptim desenvolupament físic i intel·lectual de l'infant de forma global, garanteix una societat plural, amb valors i rica en el desenvolupament humà, del que tots en som una mica responsables.


Us donem les gràcies per sumar somriures! Els donatius es faran públics, la nostra transparència és clau per a la vostra confiança!

Copia de Post de Instagram Frases Motivadoras Femenino Coral y Verde (5).png
bottom of page