top of page

A Més Somriures, estem compromesos amb la promoció de la inclusió i el benestar dels estudiants a les nostres ciutats. Mitjançant galeries i col·laboracions locals, recollim fons destinats a les escoles participants de cada ciutat. Aquests recursos es converteixen en beques que donen suport a la implementació del decret d'inclusió a les escoles, un pas crucial per atendre les necessitats dels alumnes en situació d'exclusió social.

Reconeixem la diversitat de la nostra societat i estem decidits a abordar les necessitats no satisfetes en l'àmbit educatiu.
En l'actualitat, les institucions educatives s'enfronten a reptes emergents per proporcionar una educació de qualitat als alumnes amb diverses necessitats. En aquest context, sol·licitem el vostre suport per proporcionar els recursos necessaris a aquells que més ho necessiten, assegurant que tinguin les oportunitats necessàries per al seu desenvolupament integral i la millora de la seva seguretat i autonomia, permetent-los perseguir els seus objectius futurs.

Entenem que el desenvolupament integral d'un infant va més enllà del pla d'estudis estàndard i es basa en una combinació d'aprenentatge funcional i significatiu a l'aula, així com en el desenvolupament d'habilitats úniques i experiències enriquidores a través del temps lliure i activitats extraescolars. Creiem que els infants i joves han d'experimentar un aprenentatge que els permeti desenvolupar-se personalment, independentment de la seva edat, habilitats o circumstàncies individuals.

L'èxit en aconseguir un desenvolupament físic i intel·lectual òptim, de manera global, garanteix una societat diversa, rica en valors i en creixement humà, i tots nosaltres compartim la responsabilitat de contribuir a aquesta visió.

Agraïm profundament la vostra contribució per portar somriures a aquells que més ho necessiten. Per mantenir la transparència i la confiança, tots els donatius es faran públics. El vostre suport és essencial per assolir el nostre propòsit.

Donacions
bottom of page