INSCRIPCIÓ a PARTICIPAR

PREUS I CONDICIONS

La quota de participació és per escola i anual.

Els participants els decideix l'escola tenint en compte dos detalls:

- Cada escola pot fer una cançó, perquè puguin participar el màxim d'infants, en representació de l'escola, dins la mateixa cançó poden fer diverses entrades i sortides.

- Cal tenir en compte que l'objectiu del festival és obtenir una gran participació com més infants participin més elevada serà la quantia de les donacions, que sortiran de les entrades al festival i donacions externes.

Les donacions de la recaptació es faran des de associacions vinculades estretament a la infància, que analitzaran amb l'ajuda dels diferents ajuntaments, les escoles participants amb més necessitats per fer les donacions in situ en el mateix festival.

Els preus i formes de pagament: Preus IVA inclòs

Quota pagament únic 350€ pagament domiciliat a 15 de juny per a les escoles que facin la inscripció abans del 31 de maig de 2021.

Quota pagament fraccionat 395€ pagament domiciliat a 15 de juliol per a les escoles que facin el pagament en dos mensualitats, la primera al juliol i la segona al setembre.

Quota pagament bonificat 198€ al 50 % les 10 primeres escoles que s'inscriguin.

INSCRIPCIÓ: Cliqueu a la casella inscripció i empleneu el document PDF i envieu-lo per correu electrònic a messomriures@messomriures.com

Gràcies per la vostra participació!