top of page

Sumem

Omplim el mapa de ciutats participants Més Somriures, perquè tota la seva comunitat educativa, se sumi a la iniciativa social, festiva i solidària, de cobertura local.

Fem una crida a tota la ciutadania, per homenatjar a tot l'alumnat de la nostra ciutat, donem oportunitats per un òptim desenvolupament físic i intel·lectual a aquells que ho necessiten, els nostres infants i joves són part implicada per garantir una societat plural, amb valors i rica en desenvolupament humà, donem-los eines i facilitats.

El vostre donatiu és clau per aconseguir recursos i diners per afavorir a

l’alumnat en situació  vulnerable i risc d’exclusió. Entre tots podem

ajudar a assolir el seu desenvolupament integral i millorar la seva seguretat i

autonomia per potenciar els seus propòsits de futur.

El desenvolupament integral de l’infant recau en la suma dels aprenentatges

funcionals i significatius que venen marcats per l’ensenyament curricular,

acompanyats amb el desenvolupament de les capacitats que segueix un camí 
diferent per a cada infant, uns valors i multitud d’experiències vinculades amb el lleure

i activitats extracurriculars. Creiem que els infants i joves han d’experimentar aprenentatges

i desenvolupar-se personalment més enllà de l’aula amb independència de l’edat, les capacitats

o les circumstàncies.

Quan es tracta de donatius per a escoles en situacions de vulnerabilitat, és crucial centrar-se en necessitats fonamentals i evitar despeses innecessàries. Més Somriures, dedica els seus esforços perquè les escoles rebin donatius de manera efectiva:​

1. Beques i ajudes estudiantils: Creació de fons per a beques que ajudin els estudiants en situació de vulnerabilitat a continuar amb els seus estudis.

2. Transport escolar per a sortides i colònies.

​3. Experiècies educatives que fomentin la natura, l'art i la convivència i enriqueixin l'estudiant en la seva autonomia i desenvolupament, colònies, sortides, casals.​

4. Suport a programes extracurriculars que enriqueixin l'experiència educativa dels estudiants, com l'art, esports, ciència.

5. Iniciatives ecològiques i sostenibles: Projectes que promoguin la sostenibilitat i la consciència ambiental a l'escola.​

6. Material didàctic i subministraments escolars: Adquisició de llibres de text i recursos educatius o bé compra de material escolar essencial.

7. Programes de suport emocional i psicològic: Creació de serveis que abordin les necessitats emocionals i psicològiques dels estudiants, especialment aquells que enfronten desafiaments addicionals.

8. Adquisició d'equipament tecnològic; ordinadors, tauletes u altres dispositius per millorar l'accés a la tecnologia educativa.

 

És essencial establir una comunicació clara amb els donants per assegurar que les seves contribucions es destinin a les necessitats prioritàries de l'escola i no a despeses superflües.

Omplim el mapa de ciutats participants Més Somriures,

Sobren motius

bottom of page